info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Volgens de Nederlandse wetgeving is de moeder de vrouw:

 • uit wie het kind is geboren;
 • die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd of door een geregistreerd partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is geboren. In dit geval moet het kind wel ontstaan zijn met behulp van kunstmatige donorbevruchting en moet een door de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting afgegeven verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de identiteit van de donor aan de vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden onbekend is;
 • die het kind heeft erkend;
 • van wie het ouderschap gerechtelijk is vastgesteld of
 • die het kind heeft geadopteerd.

Het moederschap ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap kan, op grond dat de moeder niet de biologische moeder is van het kind, worden ontkend door beide moeders en door het kind zelf. De moeders kunnen dit moederschap echter niet ontkennen, als de moeder vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap kennis heeft gedragen van de zwangerschap of ingestemd heeft met de kunstmatige donorbevruchting.

Is het moederschap niet ontstaan door de geboorte of door het gebruik van een onbekende donor binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan kan de vrouw het kind erkennen. De erkenning die met toestemming van de moeder is gedaan kan, op grond dat de erkenner niet de biologische moeder van het kind is, op verzoek vernietigd worden. Dit verzoek kan worden ingediend door:

 • het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn/haar meerderjarigheid heeft plaatsgevonden;
 • de erkenner, als zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden daartoe is bewogen en
 • de andere moeder, als zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is toestemming tot de erkenning te geven.

Het openbaar ministerie kan wegens strijd met de Nederlandse openbare orde, als de erkenner niet de biologische moeder van het kind is, vernietiging van de erkenning verzoeken.

Als de vrouw het moederschap zelf niet laat vastleggen, dan kan het moederschap van de levensgezel van de moeder die ingestemd heeft met de daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, ook als deze is overleden, gerechtelijk worden vastgesteld op verzoek van het kind en de moeder van het kind dat jonger is dan zestien jaar. Het moederschap kan echter niet worden vastgesteld, als:

 • het kind twee ouders heeft;
 • tussen de levensgezel van de moeder en de moeder van het kind geen huwelijk zou mogen worden gesloten of geen partnerschap zou mogen worden geregistreerd of
 • de levensgezel van de moeder een minderjarige is die nog geen zestien jaar oud is, tenzij zij voordat zij deze leeftijd heeft bereikt is overleden.

Adoptie vindt plaats op verzoek van twee personen samen of op verzoek van één persoon alleen. Twee personen samen kunnen echter geen verzoek tot adoptie doen, als zij geen huwelijk of partnerschap zouden mogen aangaan. Verder kan het verzoek alleen worden toegewezen, als de adoptie in het kennelijk belang van het kind is en aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
De adoptie kan alleen op verzoek van de geadopteerde worden herroepen. Dit verzoek kan alleen worden toegewezen, als de herroeping in het kennelijk belang van de geadopteerde is, de rechter van de redelijkheid van de herroeping overtuigd is en het verzoek niet eerder is ingediend dan twee jaar en niet later dan vijf jaar na de dag, waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Juridisch Adviesbureau Gemert via info@juridischadviesgemert.nl