Mr. Janine Ruis

info@juridischadviesgemert.nl
    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Welkom op de website van Juridisch Adviesbureau Gemert.

Juridisch Adviesbureau Gemert is in 2015 opgericht door Mr. Janine Ruis.

Janine Ruis (1983) is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Zij heeft hier de studie Nederlands Recht afgerond. Na haar studie is zij 6 jaar werkzaam geweest als juridisch medewerker bij een zorginstelling. Na deze periode besloot zij haar eigen juridisch adviesbureau op te richten.

Juridisch Adviesbureau Gemert is gespecialiseerd op het gebied van gezondheidsrecht en richt zich zowel op particulieren als op zorginstellingen. Daarnaast richt Juridisch Adviesbureau Gemert zich op ondernemers.

Juridisch Adviesbureau Gemert streeft ernaar om professionele juridische dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk te maken. Dit kan worden gerealiseerd door:
– een praktische, oplossingsgerichte en persoonlijke benadering;
– een directe en open communicatie en door
– het hanteren van concurrerende tarieven.

Als u iets naars heeft meegemaakt binnen de gezondheidszorg kunt u zich afvragen of het mogelijk is om hier een klacht over in te dienen.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op korte termijn in werking zal treden, is vastgelegd dat u over een gedraging jegens u in het kader van de zorgverlening een klacht kunt indienen.

Dit is een hele ruime omschrijving en kan voor onduidelijkheid zorgen.

Om hier meer duidelijkheid over te geven zal hieronder een opsomming worden gegeven van situaties waar u aan kunt denken. Onder de gedragingen waarover u een klacht kunt indienen vallen onder andere:

  • een onjuiste beoordeling van uw medische klacht;
  • schade ontstaan door een behandeling of operatie;
  • onvrede over de zorgverlening;
  • geen of onvoldoende informatieverstrekking;
  • de manier waarop met u is omgegaan;
  • beschadiging of vermissing van eigendommen; of
  • onvrede over de nazorg.

Naast dat u zelf een klacht kunt indienen, kunt u ook als nabestaande of vertegenwoordiger van de cliënt een klacht indienen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, neem dan vrijblijvend contact op via info@juridischadviesgemert.nl