info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Als u een geschil heeft met een zorgaanbieder dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de geschilleninstantie, die een einde probeert te maken aan het conflict.

U kunt uw klacht voorleggen aan de geschilleninstantie als:

  • uw klacht in strijd met de regels voor de interne klachtenprocedure is afgehandeld;
  • u vindt dat de mededeling van de zorgaanbieder uw klacht onvoldoende wegneemt; of
  • van u niet verlangt kan worden dat u uw klacht bij de zorgaanbieder indient.

Het voordeel van een geschillencommissie is dat zij sneller dan een rechter tot een oordeel zullen komen en dat het goedkoper is.

De geschilleninstantie is bevoegd om over een conflict een bindend advies te geven, alsmede een schadevergoeding toe te kennen tot in ieder geval €25.000,–.

Als u een klacht heeft ingediend bij een geschillencommissie doet zij binnen zes maanden uitspraak. Ze kan echter ook gelet op de aard van het geschil en de daarbij betrokken belangen op korte termijn een uitspraak doen.

De verschillende geschillencommissies in Nederland zijn:

De zorgaanbieder kan u vertellen bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.

Deze informatie heeft betrekking op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op 1 januari 2016 in werking is getreden.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl