info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Als u vindt dat u schade hebt geleden door de behandeling van de zorgverlener, dan moet u eerst de schadeclaim schriftelijk kenbaar maken aan de zorginstelling. Komt u er met de zorginstelling niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij een geschilleninstantie of bij de rechter.

U kunt zelf bepalen voor welke mogelijkheid u kiest.

 

Als u uw schadeclaim wilt indienen bij een geschilleninstantie, dan kunt u bij de zorginstelling waar de schade is ontstaan vragen bij welke geschilleninstantie u uw schadeclaim moet indienen. Uiterlijk op 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners bij een geschilleninstantie aangesloten zijn.

Belangrijk om te weten:

  • Geschillencommissie Zorginstellingen behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50;
  • Geschillencommissie verpleging, verzorging en thuiszorg behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50;
  • Geschillencommissie geestelijke gezondheidszorg behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 5.000 en het klachtengeld bedraagt: € 75; en
  • Geschillencommissie zelfstandige klinieken behandelt geschillen over schadeclaims tot en met € 25.000 en het klachtengeld bedraagt: € 52,50.

Juridische bijstand is bij een geschillencommissie niet verplicht.

Deze informatie komt uit de brochures van de betreffende geschillencommissies, die u kunt vinden op https://www.degeschillencommissie.nl

 

Als u uw schadeclaim bij de rechter wilt indienen, is het belangrijk om te weten dat er twee mogelijkheden zijn voor het indienen van deze schadeclaim. U kunt namelijk naar de kantonrechter of naar de civiele rechter. Het verschil tussen deze twee rechters is dat de kantonrechter oordeelt over een schadebedrag van €25.000 of minder, en de civiele rechter oordeelt over een schadebedrag van meer dan €25.000. Daarnaast is een advocaat bij de kantonrechter niet verplicht, terwijl dit bij de civiele rechter wel verplicht is. Verder moet u in beide gevallen griffierechten betalen. De hoogte van het griffierecht is op voorhand niet aan te geven, omdat de hoogte samenhangt met de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

 

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw schadeclaim, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl