info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Op 4 oktober is door de Eerste Kamer het voorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen.

Wat betekent dit voor u als cliënt?

Als het voorstel in de wet wordt opgenomen dan heeft u er recht op dat de zorgaanbieder slechts met uw toestemming uw gegevens beschikbaar stelt via een elektronisch systeem. Tevens kunt u er voor kiezen om uw gegevens niet beschikbaar te stellen aan een andere zorgaanbieder of aan een categorie van zorgaanbieders. Daarnaast stelt de zorgaanbieder uw gegevens slechts beschikbaar als de persoonlijke levenssfeer van een ander dan u niet geschaad word.

Verder is ook het raadplegen van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld via een elektronisch uitwisselingssysteem, of het maken van een afschrift daarvan, alleen toegestaan met uw toestemming. Uw toestemming is echter niet verreist als degene rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de zorgverlening of optreedt als vervanger van uw zorgaanbieder die de gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wanneer er sprake is van een raadpleging dan moet deze wel noodzakelijk zijn voor de verrichting van de werkzaamheden. Daarnaast is uw toestemming niet vereist als de zorgaanbieder direct moet handelen om ernstig nadeel bij u te voorkomen en u op dat moment geen toestemming kunt geven.

Zelf heeft u op verzoek en met redelijke tussenpozen ook recht op inzage of op een afschrift van uw de gegevens die beschikbaar zijn gesteld. Daarbij kunt u in een afschrift laten opnemen wie bepaalde informatie beschikbaar heeft gesteld en op welke datum, en wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum. Deze inzage, en de afschriften, worden kosteloos aan u verschaft.

Een ziektekostenverzekeraar, een bedrijfsarts, een verzekeringsarts of een medische keuringsarts hebben geen toegang tot de elektronische uitwisselingssystemen.

Als laatste is het nog van belang om te weten dat de zorgaanbieder u informatie geeft over uw rechten bij elektronische gegevensuitwisseling en de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl