info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Als u iets naars heeft meegemaakt binnen de gezondheidszorg kunt u zich afvragen of het mogelijk is om hier een klacht over in te dienen.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op korte termijn in werking zal treden, is vastgelegd dat u over een gedraging jegens u in het kader van de zorgverlening een klacht kunt indienen.

Dit is een hele ruime omschrijving en kan voor onduidelijkheid zorgen.

Om hier meer duidelijkheid over te geven zal hieronder een opsomming worden gegeven van situaties waar u aan kunt denken. Onder de gedragingen waarover u een klacht kunt indienen vallen onder andere:

  • een onjuiste beoordeling van uw medische klacht;
  • schade ontstaan door een behandeling of operatie;
  • onvrede over de zorgverlening;
  • geen of onvoldoende informatieverstrekking;
  • de manier waarop met u is omgegaan;
  • beschadiging of vermissing van eigendommen; of
  • onvrede over de nazorg.

Naast dat u zelf een klacht kunt indienen, kunt u ook als nabestaande of vertegenwoordiger van de cliënt een klacht indienen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, neem dan vrijblijvend contact op via info@juridischadviesgemert.nl