info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Voor ondernemers kan juridisch Adviesbureau Gemert onder andere:
– een overeenkomst van opdracht opstellen, controleren of hierover advies geven en/of
– de algemene voorwaarden opstellen, controleren of hierover advies geven.

Voor cliënten op het gebied van de zorg verricht Juridisch Adviesbureau Gemert onder andere de volgende werkzaamheden:

Bij klachten over de zorg:
–    advisering over de te volgen stappen bij een klacht over de zorg;
–    bijstand tijdens een interne klachtenprocedure, waaronder bijstand bij de klachtencommissie;
–    bijstand bij de Geschillencommissie;
–    bijstand bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg;
–    bijstand bij het Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en
–    voorbereiding van een aansprakelijkheidsstelling voor geleden schade.

Bij klachten over een WMO beslissing:
–    advisering over de te volgen stappen;
–    bijstand bij het maken van bezwaar en
–    bijstand bij het instellen van beroep.

Voor zorginstellingen verricht Juridisch Adviesbureau Gemert onder andere de volgende werkzaamheden:
–    advisering inzake klachtenreglementen;
–    advisering inzake privacy en geheimhouding;
–    deelname aan klachtencommissie;
–    toetsen van het kwaliteitssysteem op juridisch gebied en
–    overige advisering op het gebied van gezondheidszorg.

Tevens geeft Juridisch Adviesbureau Gemert advies op het gebied van afstammingsrecht.