info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Wanneer u een klacht heeft over de zorgverlening is het verstandig om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener. In dit gesprek kunt u proberen om samen met de hulpverlener tot een oplossing te komen.

Als u er samen niet uitkomt, kan de klachtenfunctionaris van de betreffende zorginstelling u misschien helpen. Deze klachtenfunctionaris kan u bijstaan om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Als ook dit niet heeft geleid tot een oplossing, heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Uw klacht zal in de meeste gevallen in behandeling worden genomen door een klachtencommissie. De klachtenfunctionaris binnen de zorginstelling kan u adviseren over de indiening van uw klacht en kan u bijstaan bij het formuleren van de klacht.

Wanneer u uw klacht schriftelijk heeft ingediend zal u binnen zes weken een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder ontvangen waarin is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van uw klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van uw klacht heeft genomen en binnen welke termijn de te nemen maatregelen zullen zijn gerealiseerd. De termijn kan maximaal met vier weken verlengt worden. De zorgaanbieder deelt dit dan schriftelijk aan u mee.

Deze informatie heeft betrekking op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, die op een later moment in werking zal treden.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl