info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

De laatste tijd zijn er verschillende berichten verschenen over donorkinderen die hun donor hebben gevonden. Hierbij wordt vaak aangegeven dat zij hun vader hebben gevonden.

De vraag is nu of de donor ook aan te merken is als de juridische vader van het donorkind.

Als het kind wordt geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan is de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner de vader of moeder van het kind. In het geval het kind wordt geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen, dan wordt voor het vaststellen van het moederschap de extra eis gesteld dat het kind ontstaan moet zijn via kunstmatige donorbevruchting met behulp van een identificeerbare donor.  Als er vanuit wordt gegaan dat de donor niet getrouwd is met de moeder en ook geen geregistreerd partnerschap met haar is aangegaan, dan kan de donor in dit geval geen aanspraak maken op het vaderschap.

Wel kan de donor de juridische vader van het kind worden als de moeder en/of het kind toestemming hebben gegeven voor de erkenning van het kind door de donor. Als deze toestemming niet is gegeven, dan kan de vereiste toestemming vervangen worden door de toestemming van de rechtbank. Het verzoek voor deze vervangende toestemming kan echter alleen gedaan worden door de spermadonor, die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Het is dus voor de donor slechts in bepaalde gevallen mogelijk om tegen de wens van de moeder in het kind te erkennen.

Het vaderschap van de donor kan echter niet gerechtelijk worden vastgesteld, omdat dit alleen mogelijk is bij de verwekker en de levensgezel van de moeder die ingestemd heeft met de daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad. De donor zal hier niet onder vallen.

Als laatste is het te verwachten dat het voor de donor ook niet mogelijk is om het kind te adopteren, omdat bij partneradoptie de eis wordt gesteld dat de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van de ouder het kind adopteert. Wanneer er sprake is van een donor zal hier geen sprake van zijn. Tevens kan de adoptie niet tegen de wens van de moeder in worden uitsproken, omdat de adoptie alleen wordt uitsproken als geen van de ouders de adoptie tegenspreekt.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Juridisch Adviesbureau Gemert via info@juridischadviesgemert.nl.