info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Uit de wetgeving kan niet worden afgeleid dat de zorgverlener verplicht is om een behandelingsovereenkomst met u als patiënt aan te gaan.
Wel is het voor de zorgverlener, bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot diensten en bij het sluiten van een overeenkomst, verboden om onderscheid te maken op grond van de godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat van de patiënt.

Ondanks dat in de wetgeving niet is vastgelegd dat een arts verplicht kan worden om u als patiënt te behandelen, is in de richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ van de KNMG bepaald dat de arts slechts in bepaalde gevallen kan besluiten om geen behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan. Hiervan is sprake als:

  • de professionele verantwoordelijkheid van de arts hem/haar ervan weerhoudt om een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan;
  • eerdere ervaringen van de arts met de patiënt aanleiding zijn voor de arts om geen behandelingsovereenkomst met de patiënt aan te gaan, vanwege het ontbreken van een voldoende vertrouwensbasis of
  • de arts een aanmerkelijk belang heeft bij het niet aangaan van de behandelingsovereenkomst en dit een groter belang heeft dan het belang van de patiënt bij het aangaan van de overeenkomst.

Als de arts op grond van een of meerdere hiervoor genoemde voorwaarden besluit geen behandelingovereenkomst met de patiënt aan te gaan, zal de arts zich volgens de KNMG moeten houden aan de gestelde zorgvuldigheidseisen. Deze houden in dat de arts:

  • overleg moet voeren met de patiënt over zijn weigering en bereid moet zijn deze weigering te motiveren;
  • op verzoek van de patiënt of als de arts daar zelf redenen voor heeft, hetgeen mondeling besproken is, schriftelijk te bevestigen en
  • in het geval de arts de patiëntengegevens reeds heeft ontvangen, desgevraagd na de toestemming van de patiënt deze gegevens verstrekt aan een andere behandelaar.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl