info@juridischadviesgemert.nl    Juridisch Adviesbureau Gemert

    Mr. Janine Ruis

    Gemert

    T 06-29501292
    E info@juridischadviesgemert.nl
    KvK 62335383


        Facebook     LinkedIn

Als u ondersteuning nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen, dan kunt u deze ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

De gemeente of een organisatie namens de gemeente neemt dan een besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken, door een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Kunt u zich ook niet vinden in deze beslissing van de bestuursorganisatie op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij een bestuursrechter, door een beroepschrift in te dienen.

Bij het instellen van bezwaar of beroep moet u een bezwaar- of beroepschrift opstellen, dat u ondertekend. In dit bezwaar- of beroepschrift moet ten minste worden opgenomen:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en
  • de gronden van het bezwaar of beroep.

Bij het beroepschrift moet u indien mogelijk ook een afschrift van het besluit overleggen waarop het geschil betrekking heeft.

U moet bij het indienen van het bezwaar of beroep in de gaten houden dat u het bezwaar- of beroepschrift binnen zes weken indient. Dit termijn vangt aan op de dag na de dag dat het besluit bekendgemaakt is.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u hulp bij het instellen van bezwaar of beroep dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@juridischadviesgemert.nl